TEENUSED

Firma põhitegevus on veoteenuste pakkumine geograafiliselt väga laiaulatuslike punktide vahel. Firma pakub veoteenust kõikide Lääne-Euroopa, Ida-Euroopa, Skandinaavia riikide vahel, millistega on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon sõlminud vastavad lepingud maanteeliikluse alal. Üks põhisuund veoteenuste pakkumisel on kaupade vedu Lääne-Euroopast Venemaale (Siber ja Kasahstan kaasa arvatud). Teenust pakume tavakaupade, külmutuskaupade, ADR kaupade veol.AS P&J Transport veab kaupa ka TIR märkmiku katte all ja omab selleks vajalikku TIR ja CMR kindlustust. Firma omab ka CEMT veolube ja teostab vedusid CEMT liikmesriikide vahel. Teostame ka Eesti sisevedusid vastavalt võimalusele. Seoses 13 a kogemusele veoteenuste osutamisel on AS P&J Transport parim partner Teie kaupade veol ja veostega kaasnevate probleemide lahendamisel.