Firma põhitegevus on veoteenuste pakkumine geograafiliselt väga laiaulatuslike punktide vahel. Firma pakub veoteenust kõikide Lääne-Euroopa, Ida-Euroopa, Skandinaavia riikide vahel, millistega on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon sõlminud vastavad lepingud maanteeliikluse alal. Üks põhisuund veoteenuste pakkumisel on kaupade vedu Lääne-Euroopast Venemaale (Siber ja Kasahstan kaasa arvatud). Loe edasi.